Mgm resorts casino computers back up

Back-ups MGM Resorts Casino computers
Datum Tijd Bestand Grootte
2023-02-28 10:00 /data/backups/casino-1.bak 100 GB
2023-02-27 11:00 /data/backups/casino-2.bak 95 GB
2023-02-26 12:00 /data/backups/casino-3.bak 98 GB
2023-02-25 13:00 /data/backups/casino-4.bak 102 GB
2023-02-24 14:00 /data/backups/casino-5.bak 96 GB

Schema back-ups MGM Resorts Casino computers
Dag Tijd
Maandag 10:00
Dinsdag 11:00
Woensdag 12:00
Donderdag 13:00
Vrijdag 14:00

Bewaartermijn back-ups MGM Resorts Casino computers
Type back-up Bewaartermijn
Dagelijkse back-up 30 dagen
Wekelijkse back-up 90 dagen
Maandelijkse back-up 1 jaar

Verantwoordelijkheden back-ups MGM Resorts Casino computers
Taak Verantwoordelijke
Uitvoeren back-ups Systeembeheerder
Controleren back-ups Databasebeheerder
Bewaren back-ups Back-upexecutor

Procedure back-ups MGM Resorts Casino computers
Stap Actie
1 Maak een back-up van de database
2 Controleer de back-up
3 Bewaar de back-up

Tips voor het maken van back-ups MGM Resorts Casino computers
Tip
Maak regelmatig back-ups
Controleer back-ups regelmatig
Bewaar back-ups op een veilige locatie
Test back-ups regelmatig

Veelvoorkomende problemen bij het maken van back-ups MGM Resorts Casino computers
Probleem Oplossing
Back-up mislukt Controleer of de database niet wordt gebruikt, start de back-upservice opnieuw en controleer of er voldoende schijfruimte is
Back-up is beschadigd Herstel de back-up vanuit een eerdere back-up
Back-up kan niet worden hersteld Controleer of de back-up niet beschadigd is en of de databasecompatibiliteit correct is

Tools voor het maken van back-ups MGM Resorts Casino computers
Tool Beschrijving
SQL Server Management Studio Een grafische tool voor het beheren van SQL Server-databases, inclusief het maken van back-ups
SQL Server Backup and Restore Wizard Een wizard voor het maken en herstellen van back-ups van SQL Server-databases
PowerShell Een commandoregeltool voor het automatiseren van taken, waaronder het maken van back-ups
Rating
( No ratings yet )
Geef een reactie

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: