Bet chemistry

Dubbelbindingstheorie
Reactiereafname Reactiemechanisme
π2s + π2s → σ2s + π2p σ2s + π2s → π2s + σ2p
π2p + π2p → σ2p + π2s σ2p + π2p → π2p + σ2s

VSEPR-model
Molecuulvorm Elektronenpaargeometrie Aantal lone pairs
Lineair Lineair 0
Trigonaal planair Trigonaal planair 0
Tetraëdrisch Tetraëdrisch 0
Trigonaal piramidaal Trigonaal piramidaal 1
Gebogen Trigonaal planair 2

Orbital hybridisatie
Hybridisatie Orbitals betrokken Molecuulvorm
sp 1s + 3p Lineair
sp2 1s + 2p Trigonaal planair
sp3 1s + 3p Tetraëdrisch
dsp3 1s + 3p + 1d Trigonaal piramidaal
d2sp3 1s + 2p + 2d Vierkant piramidaal

Covalente binding
Bindingstype Elektronendichtheidsverdeling Bindingspolariteit
Apolaire covalente binding Gelijkmatig verdeeld over beide atomen Niet-polair
Polaire covalente binding Ongleichmatig verdeeld over beide atomen Polair
Waterstofbinding Interactie tussen een waterstofatoom en een elektronegatief atoom Polair

Intermoleculaire krachten
Kracht Oorzaak Sterkte
Van der Waals-krachten Dispersie, inductie, dipool-dipool Zwager
Waterstofbinding Interactie tussen een waterstofatoom en een elektronegatief atoom Sterk
Dipool-dipoolkrachten Interactie tussen permanente dipolen Sterker dan Van der Waals-krachten

Reactiekinetiek
Term Definitie
Reactiesnelheid Verandering in de concentratie van een reactant of product per tijdseenheid
Reactieconstante Verhouding van de snelheden van de voorwaartse en achterwaartse reactieprocessen
Activeringsenergie Minimale hoeveelheid energie die nodig is om een chemische reactie te starten
Katalysator Stof die de activeringsenergie verlaagt en de reactiesnelheid verhoogt

Thermochemie
Term Definitie
Enthalpie Warmte-inhoud van een systeem
Entropie Maat voor wanorde in een systeem
Gibbs vrije energie Maximale hoeveelheid niet-expansiewerk die door een systeem kan worden geleverd
Eeuwigdurende reactie Reactie die onder constante omstandigheden oneindig doorgaat

Elektrochemie
Term Definitie
Oxidatie Proces waarbij een atoom of ion elektronen verliest
Reductie Proces waarbij een atoom of ion elektronen wint
Elektrodepotentiaal Elektrisch potentiaalverschil tussen een elektrode en een referentie-elektrode
Galvanische cel Elektrochemische cel die elektrische energie genereert
Rating
( No ratings yet )
Geef een reactie

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: